№1 - 2023

Rəqəmsal texnologiyaların cəmiyyətin və iqtisadiyyatın inkişafında həlledici rolu

Səbzəliyev Mahir Mirzəxan oğlu, Məmmədova Arzu İmamverdi qızı, Hacızadə Sevda Məmmədcəfər qızı

https://doi.org/10.59610/bbu1.2023.38-48

PDF