№1 - 2023

The Decisive Role of Digital Technologies in the Development of Society and Economy

Səbzəliyev Mahir Mirzəxan oğlu, Məmmədova Arzu İmamverdi qızı, Hacızadə Sevda Məmmədcəfər qızı

https://doi.org/10.59610/bbu1.2023.38-48

PDF