Redaksiya heyəti

Baş redaktor

 

İBAD MUSA oğlu ABBASOV

iqtisad elmləri doktoru, professor

Bakı Biznes Universitetinin rektoru

 

 

R E D A K S İ Y A   H E Y Ə T İ

 

ZİYAD ƏLİABBAS oğlu SƏMƏDZADƏ

İqtisad elmləri doktoru, professor

AMEA-nın həqiqi üzvü, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı

 

QORXMAZ CAHANGİR oğlu İMANOV

İqtisad elmləri doktoru, professor

AMEA-nın müxbir üzvü, İspaniya Kral İqtisadiyyat və maliyyə elmləri Akademiyasının üzvü, Azərbaycan

 

SƏLİM YANVAR oğlu MÜSLÜMOV

İqtisad elmləri doktoru, professor

Milli Aviasiya Akademiyası, “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri, Azərbaycan

 

NAZİM MÜZƏFFƏR oğlu MÜZƏFFƏRLİ (İMANOV)

İqtisad elmləri doktoru, professor

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, Azərbaycan

 

SÜLEYMAN MEHRALI oğlu QASIMOV

İqtisad elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) iqtisadi məsələlər üzrə

vitse-prezidenti, Azərbaycan

 

VAHİD TAPDIQ oğlu NOVRUZOV

İqtisad elmləri doktoru, professor

Auditorlar Palatasının sədri, Azərbaycan

 

ƏLİCAN PİRİCAN oğlu BABAYEV

İqtisad elmləri doktoru, professor

“İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

 

SAKİT MƏMƏDİ oğlu YAQUBOV

İqtisad elmləri doktoru, professor

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

 

SİFARİZ MİRZƏXAN oğlu SƏBZƏLİYEV

İqtisad elmləri doktoru, professor

“Mühasibat uçotu” kafedrasının müdiri

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

 

СƏMİLƏ BAYRAMƏLİ qızı NAMAZOVA,

İqtisad elmləri doktoru, professor

Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının Elmi işlər üzrə rəis müavini, Azərbaycan

 

İVAŞKEVİÇ VİTALİY BORİSOVİÇ

İqtisad elmləri doktoru, professor

Kazan Federal Universiteti, Rusiya Federasiyası  

 

LORENZO VENZİ

Professor

Tuscia Universiteti, İtaliya

 

İNQA JUKNİTE – PETREİKİYENE

Dosent

Mikolas Romeris Universiteti,

SMK Tətbiqi Sosial Elmlər Universiteti, Litva

 

ŞKARLET SERGEY NİKOLAYEVİÇ

İqtisad elmləri doktoru, professor

Rektor, Çerniqov Milli Texnologiya Univesiteti, Ukrayna

 

BADRİ QEÇBAYA

İqtisad elmləri doktoru, professor

Batumi Dövlət Universiteti, Gürcüstan

 

DAVİD TUCEK

Dosent

Tomas Bata Universiteti, Çex Respublikası

 

MARİUS DAN QAVRİLETEA

Dosent

Babeş - Bolyai Universiteti, Rumıniya

 

 

MƏSUL KATİB

ARZU Vilayət qızı İSGƏNDƏROVA