Arxivləşdirmə

Jurnalda çap olunan bütün məqalələr jurnalın saytında arxiv bölməsində saxlanılır. «Audit» jurnalı öz fəaliyyətini dayandırsa belə, çap olunan məqalələr Bakı Biznes Universiteti Nəşriyyatının nəzarətində  saxlanılaraq, arxiv saytı kimi  qalacaqdır.