№2 - 2019

Audit, uçot, statistika

Büdcə, maliyyə və kredit

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri

Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin iqtisadi inkişaf perspektivləri

Məmmədova Sevda Muxtar qızı, Əliyev Əsgər İmaməli oğlu

PDF

Hüquq və idarəetmə