№3 - 2022

Audit, uçot, statistika

Büdcə, maliyyə və kredit

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri

İnsan kapitalı yaradıcılıq vasitəsi kimi

Cəfərova Nərmin Bəşir qızı

PDF

Hüquq və idarəetmə