№4 - 2019

Audit, uçot, statistika

Алибеков Шахизин Ильмутдинович, Морунов Виталий Викторович

PDF

Büdcə, maliyyə və kredit

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri

Hüquq və idarəetmə