№3 - 2019

Audit, uçot, statistika

Алибеков Шахизин Ильмутдинович, Морунов Виталий Викторович

PDF

Büdcə, maliyyə və kredit

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri

Məhsul istehsalı və ixracının artırılmasının prioritet istiqamətləri

İbrahimov İslam Hacı oğlu, Vəliyeva Səbinə İzzət qızı

PDF

Hüquq və idarəetmə