№4 - 2023

Audit, uçot, statistika

Büdcə, maliyyə və kredit

Bazar iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətləri

Dünyamalıyev İslam Elşən oğlu

https://doi.org/10.59610/bbu4.2023.4.11

PDF

Hüquq və idarəetmə